Niet alles is online of vanuit een boek of cursus te leren. Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat. De onderstaande activiteiten zijn inspirerend, informatief en hebben soms een confronterend thema. U kunt rekenen op deskundige sprekers, boeiende discussies én gezelligheid.


Data voor 2020


28 januari 2020, 19.30 uur
Mijn leven met Dirk Baron | Franeker
Restaurant woonzorgcentrum Saxenoord,Prinses Beatrixstraat 1, Franeker


25 februari 2020, 19.30 uur
Theater van verheldering | Franeker
Restaurant woonzorgcentrum Saxenoord,Prinses Beatrixstraat 1, Franeker


9 maart 2020, 19.30 uur
Dementie en bewegen | Harlingen
Woonzorgcentrum De Spiker, Saltryperlaan 1, Harlingen


10 maart 2020, 19.30 uur
Gooi me niet weg | Dronrijp
Bibliotheek Dronrijp, Hobbemasingel 17, Dronryp


19 maart 2020, 19.30 uur
Gedragsverandering bij dementie | St.-Annaparochie
Zorgcentrum het Bildt, Beuckelaerstraat 25, St.-Annaparochie


24 maart 2020, 19.30 uur
Dementie en bewegen | Franeker
Restaurant woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker


28 april 2020, 19.30 uur
Gedragsverandering bij dementie | Franeker
Restaurant woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker


26 mei 2020, 19.30 uur
Het geheugenkoor | Franeker
Restaurant woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker


Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Steunpunt mantelzorg Waadhoeke, de Skûle, tel.0517-393750

Organisatie
Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van de Stichting Alzheimer Nederland met: Patyna, Noorderbreedte, Stichting Palet, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en ouderenwerk Waadhoeke.