Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke organiseert de Week van de Mantelzorg. Het thema dit jaar is: Hoe verras jij de mantelzorg dit jaar ?

Het programma deze week is als volgt:

Woensdag 6 november     
Gezamenlijk Platform overleg Zorg en Welzijn          
Voor wie: Platformleden uit de Waadhoeke (op uitnodiging)
Tijd: 14.00-17.00 uur         
Waar: Gemeentehuis, Harlingerweg 18, Franeker

Donderdag 7 november
Verwenmiddag met een Dolle Dwazen Bingo              
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Waadhoeke
Tijd: 16.00-19.30 uur         
Waar: MFC Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum                                  

Zaterdag 9 november      
       
Gezellige lunch met muzikaal entertainment door Dick Postma   
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Waadhoeke
Tijd: 11.30-13.30 uur         
Waar: Poort van Franeker, Stationsweg 1, Franeker


Zaterdag 9 november         

JMZ Activiteit Suppen en snorkelen      
Voor wie: Jonge mantelzorgers tot 23 jaar
Tijd: 18.00-20.00 uur         
Waar: Zwembad Bloemketerp, Burg. J. Dijkstraweg 11, Franeker

Wij nodigen u als mantelzorger van harte uit om aan een van de activiteiten deel te nemen. Heeft u geen eigen vervoer of hulp nodig voor vervangende zorg thuis? Laat het ons tijdig weten.

Als mantelzorger kunt u zich voor één activiteit aanmelden tijdens de Week van de Mantelzorg, bedenk goed waar uw voorkeur naar uit gaat.

Voor alle activiteiten geldt dat wij uw aanmelding graag voor 1 november 2019 ontvangen
.

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij:

Sieta Kuipers 
De Skûle Welzijn locatie Berlikum   
Tel.: 0518-460805         
Mail: s.kuipers@deskule.nl        
 
Of
Ignatia Veltman                  
De Skûle Welzijn locatie Franeker
Tel.: 0517-393750
Mail: i.veltman@deskule.nl