Biedt een verzekeraar vervangende zorg( respijtzorg), vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus?

Hier kunt u lezen welke vergoedingen er zijn per verzekering:
https://www.mantelzorg.nl/nieuws/wat-doen-zorgverzekeraars-voor-mantelzorgers-in-2021/