Het  Centrum Mantelzorg Waadhoeke is op zoek naar vrijwilligers.
 
Voor het vormgeven en uitbreiden van de activiteiten van het Centrum  Mantelzorg zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich met de mantelzorger kunnen identificeren. Onze voorkeur gaat uit naar personen die mantelzorger zijn of zijn geweest.
 
Als vrijwilliger neemt u deel aan een denktank die eenmaal per zes weken samen komt.
Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten bedacht en vorm gegeven. Hierbij valt te denken aan het Mantelzorgcafé en De Dag van de Mantelzorg.
 
Belangstellenden kunnen zich melden bij De Skûle Welzijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Annelien Ellerman, telnr. 0517-393750.