Gebiedsteam

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Bel met 0517- 380 357 of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl. Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.
 

 

  • U neemt contact op met het Gebiedsteam van de gemeente. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U kunt een familielid of een bekende vragen u hierbij te helpen.
  • Tijdens het gesprek bespreken we uw vraag en bekijken we welke oplossingen er zijn. Ook vragen we u naar uw beperkingen. En wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt doen. Ook bekijken we uw (financiële) mogelijkheden om zelf of met hulp van anderen steun te regelen.
  • U krijgt van het Gebiedsteam een gespreksverslag van het gesprek.
  • Er is ook maatwerk mogelijk. Dit bespreekt de medewerker van het Gebiedsteam met u. 
  • Houd er rekening mee dat u mogelijk een financiële bijdrage moet betalen. 
  • Het Gebiedsteam neemt de zorg niet van u over, maar zorgt dat steun wordt geregeld.