Op dit moment zijn er in Nederland bijna 300.000 ouderen die de diagnose dementie krijgen. Dementie grijpt diep in het leven van de persoon zelf en van de direct betrokkenen. Veel mensen met dementie wonen thuis en doen een beroep op de zorg van de directbetrokkene: de mantelzorger.

De zorg voor iemand met dementie is intensief en kan lang duren. Dit kan ook het leven als naaste ingrijpend veranderen. Vanuit de mantelzorgers kwam al eerder de wens voor een lotgenoten gespreksgroep in de eigen regio.

Zeker in deze tijd van Corona, waar veel mantelzorgers zich eenzaam voelen. Onderlinge steun van mensen die hetzelfde meemaken kan helpend zijn.

Vier organisaties namelijk Netwerk Dementie Fryslân, Gebiedsteam Waadhoeke, Alzheimercafé Noordwest Friesland en De Skûle Welzijn hebben daarom de handen ineengeslagen en starten dit najaar met een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie. 

Een gespreksgroep komt 6 keer bij elkaar en heeft nog een terugkombijeenkomst.

De bijeenkomsten worden begeleid door twee gespreksleiders die samen deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van dementie. Daarnaast is het de bedoeling dat juist de deelnemers onderling de ervaringen kunnen delen en herkennen en elkaar zo tot steun kunnen zijn.

In het najaar 2021 zal deze gespreksgroep 2 maal georganiseerd worden, een groep in Sint Annaparochie en een groep in Franeker. De data worden later nog bekend gemaakt.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 

Centrum Mantelzorg Waadhoeke

De Skûle Welzijn tel. 0517-393750 of info@deskule.nlData en locaties:

Donderdagochtend  van 10.00-11.30 uur, inloop vanaf 09.30 uur

Start tegelijk op 2 locaties in  Franeker  (  De Skule  Welzijn)  en sint Annaparochie ( MFC  Ons huis)

Totaal 6 bijeenkomsten en een terugkom bijeenkomst   

30  september

7, 14 en 28 oktober

4 en 11 november

Terugkombijeenkomst 2 december