Eenmaal per maand komt de contact groep voor mensen met MS bij elkaar in De Skûle Welzijn.
1e donderdagmiddag van de maand
Tijd: 13.30 tot 15.15 uur
Waar: Koffiehuis, De Skûle Welzijn, Franeker

Contactpersoon Franeker:  Jehannes Elzinga 0517 – 234524 franeker.ms.contactgroep@gmail.com