Wat zijn naastbetrokkenen?

Met naastbetrokkenen bedoelen we mensen die nauw betrokken zijn bij iemand met (een kwetsbaarheid voor) psychoses. Dat kunnen ouders zijn, maar ook broers, zussen, partners, kinderen, vrienden of buren.

Belang van naasten

Bij de zorg voor mensen met een psychotische aandoening spelen naasten een belangrijke rol. Nog altijd is het vooral familie die de patiënt van hulp voorziet, leert onderzoek. Ander onderzoek laat zien dat de houding van naasten rechtstreeks invloed heeft op de ziekte van de patiënt.

Ondersteuning van naasten

Een goede toerusting van naasten kan aantoonbaar nieuwe psychoses voorkomen en leidt tot een betere prognose: Patiënten van wie de familie extra werd begeleid, verbleven gemiddeld tien maanden minder in psychiatrische ziekenhuizen dan patiënten die de standaardzorg zonder familiebegeleiding ontvingen. Ondersteuning van naasten is dan ook van groot belang.

Mantelzorg

Naasten van mensen met een psychotische aandoening herkennen zich meestal niet meteen in het etiket 'mantelzorger'. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen. Maar er zijn wel verschillen met andere mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen in de GGZ hebben het 't zwaarst van alle mantelzorgers, tonen onderzoeken telkens weer aan.