Als mantelzorger kunt u zich voor één activiteit aanmelden tijdens de Week van de
Mantelzorg, bedenk goed waar uw voorkeur naar uit gaat.
Voor alle activiteiten geldt dat wij uw/jouw aanmelding graag voor 1 november 2023
ontvangen.
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij:
Sieta Kuipers Of Annelien Ellerman
Connexa locatie Berlikum 
Tel: 06-18422829 of Tel.: 0517-393750
Mail: sieta@connexa.nl
Connexa locatie Franeker
Mail: annelien@connexa.nl Tel.: 0517-393750
Voor aanmeldingen van jonge mantelzorgers kun je terecht bij Maaike Elsenbroek,
jongerenwerker.
Tel. 0517-393750 of maaike@connexa.n