Ontspoorde mantelzorg is een vorm van ouderenmishandeling. Ontsporen zegt iets over het misgaan van goede bedoelingen. Over een zuiver doel dat wordt nagestreefd maar niet bereikt wordt. Ontspoorde mantelzorg is een erg tragische vorm van mishandeling. Het is een vorm van ouderenmishandeling waar door de betrokkenen ook niet snel melding van gemaakt wordt. De intenties van de pleger waren immers goed en de afhankelijkheid van het slachtoffer richting de pleger maakt de melding ook niet echt.

Voor meer informatie, klik hier