Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensfase is voor de mantelzorgers, partners, familie en kennissen, zwaar ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg.

Als het levenseinde nadert, wordt deze zorg over het algemeen intenser en intensiever. Mantelzorgers raken hierdoor nog wel eens overbelast. Gelukkig zijn er vrijwilligers van de VPTZ die de mantelzorgers kunnen ondersteunen.

VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, is een organisatie die het thuis of in een hospice sterven mede mogelijk maakt.

De vrijwilligers van de VPTZ kunnen de zorg voor de terminale cliënt verlichten door:

  • de zorg voor een dagdeel en/of nacht overnemen
  • de cliënt gezelschap houden of waken, zowel overdag als ’s nachts
  • de mantelzorgers de mogelijkheid bieden een paar uur en/of een nacht rust te nemen, te sporten of een boodschap te doen
  • er te zijn
     

Belangrijk om te weten is dat de hulp, wanneer nodig, snel gerealiseerd kan worden.

De vrijwilligers zijn goed opgeleid maar verrichten geen medische en verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Ze vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of wake. De tijden waarop de vrijwilliger aanwezig is worden afgestemd op de wensen van de cliënt en familie.

Er geen kosten verbonden zijn aan de hulp van VPTZ. Een hulpvraag in een vroeg stadium zorgt er voor, dat de mantelzorgers de zorg langer volhouden. Bovendien hebben zij niet het gevoel er alleen voor te staan.

Op de kaart met als link ziet u welke VPTZ organisatie bij u in de buurt is. Neem gerust vrijblijvend contact met hen op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn.