https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/oco/
Heeft u binnenkort een gesprek met uw gebiedsteam? Dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen om daar bij te zijn. Bijvoorbeeld een familielid of vriend. Weet u niet wie u kunt vragen? Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) inschakelen.

Bent u het niet eens met een beslissing van het gebiedsteam, de gemeente of de Dienst Noardwest-Fryslân? Dan kan de ondersteuner u informeren over uw rechten en plichten, ondersteunen bij een klachten- en/of bezwaarprocedure, of een luisterend oor bieden.

Cliëntondersteuning, wat houdt dat in?
Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u om uw vragen te verhelderen. Hij of zij denkt met u mee over mogelijke oplossingen in uw situatie en in het vinden van een passend aanbod. Een cliëntondersteuner verleent zelf geen hulp of zorg maar geeft advies, informatie en algemene ondersteuning.

Deze ondersteuner behartigt uitsluitend uw belang en behandelt uw situatie altijd vertrouwelijk. De ondersteuner deelt uw persoonlijke informatie nooit met anderen zonder uw toestemming.

U kunt zelf een afspraak maken
Deze hulp kost u niets. U kunt zelf contact opnemen en een afspraak maken met een van deze organisaties:

Zorgbelang Fryslân
ocosd@zorgbelang-fryslan.nl
06 39863590
https://www.zorgbelang-fryslan.nl/oco-sd/


MEE Friesland
oco@meefriesland.nl
058-2844944
www.meefriesland.nl/onafhankelijke-clientondersteuing-oco