Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om hulp en voorzieningen in huis of in je omgeving om zelfredzaam te zijn en om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat dus niet om medische zorg.

De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in aan welke ondersteuning behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan, met hulp van jou als mantelzorger, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren.

De hulp kan een algemene voorziening zijn, die voor iedereen zonder indicatie te gebruiken is, zoals boodschappenhulp of activiteiten. Maar het kan ook een persoonlijke maatwerkvoorziening zijn, waarvoor je een indicatie nodig hebt zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen of dagbesteding.

Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk.