Bij veel mensen die voor een ander zorgen en mantelzorger zijn, ontstaat op een gegeven moment behoefte aan contact met anderen: voor een luisterend oor, om uw verhaal even kwijt te kunnen.
U wilt graag contact met instanties en vraagt om een goede doorverwijzing, misschien wilt u een passend advies over een eventuele woningaanpassing of heeft u vragen over het omgaan met een bepaalde zorgsituatie.

Hoe uw situatie ook is en welke mantelzorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoeften niet uit het oog te verliezen. Het welzijn van de mantelzorger is voor het blijven uitvoeren van de mantelzorgtaken van groot belang.


Mantelzorgers kunnen in de gemeente Waadhoeke voor allerlei vormen van ondersteuning terecht bij Het Centrum Mantelzorg.

Wat doet het Centrum Mantelzorg?

Informatie en advies
Voor individuele mantelzorgsituaties, informatie en advies kunt u terecht op ons kantoor.

Emotionele steun
Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of contact met lotgenoten dan kunt u bij ons terecht. Het steunpunt beschikt over een groot sociaal netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Educatieve ondersteuning
Informatie geven aan mantelzorgers tijdens een lezing, een cursus of themabijeenkomst. Daarnaast het adviseren van collega- instellingen en bespreekbaar maken van problemen en knelpunten waar mantelzorgers tegen aan lopen.

Directe praktische steun
Hand- en spandiensten in en om het huis, zoals tuinonderhoud, hulp bij administratie, boodschappen doen of de  klussendienst.
Deze steun wordt veelal vanuit vrijwilligersorganisaties geboden.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om binnen de gemeente verschillende klusdiensten op te zetten zodat we snel hulp kunnen bieden.

Respijtzorg
Respijtzorg is voor diverse vormen van hulpverlening bedoeld om tijdelijk de zorg van de mantelzorger over te nemen. 
Het gaat om vormen van zorg die zowel buitenshuis als thuis worden geboden. Het steunpunt bemiddelt en ondersteunt vooral de vrijwillige thuishulpvormen van respijtzorg.

Dag van de Mantelzorg
Jaarlijks vindt op 10 november De Dag van de Mantelzorg plaats. Aan mantelzorgers wordt op deze dag extra aandacht besteed. Het Centrum  Mantelzorg houdt zich in Waadhoeke bezig met het organiseren van
deze dag.

Bezoekadres:
Heeft u behoefte aan een gesprek of ondersteuning?
Heeft u vragen over mantelzorg of wilt u meer informatie over mantelzorg, dan kunt u contact opnemen met Het Centrum Mantelzorg.
Wij zijn dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 0517-393750.

Ons bezoekadres is:

Centrum Mantelzorg  Waadhoeke 
De Skûle Welzijn 
Godsacker 35, 8801LM Franeker.

Contactpersoon:
Annelien Ellerman