Mensen die langdurig voor hun chronisch zieke of gehandicapte familielid, goede buur of vriend(in) zorgen, zijn mantelzorgers. Voor elkaar zorgen is vanzelfsprekend en kan bovendien ook veel voldoening geven. Vaak komt er echter veel meer bij kijken dan alleen zorg verlenen, waardoor mantelzorgers voor lastige problemen kunnen komen te staan.
Voor de kosten van professionele ondersteuning daarbij, door een mantelzorgmakelaar, kunnen mantelzorgers nu onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vergoeding krijgen.

Een mantelzorgmakelaar is een soort casemanager voor een mantelzorger, De mantelzorger kan voor knelpunten op alle terreinen terecht bij de mantelzorgmakelaar. Op die manier heeft een mantelzorger maar één vertrouwde aanspreekpersoon.

Gemeenten moeten volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mantelzorg ondersteunen. Een mantelzorger is dan vaak echter van meerdere instanties afhankelijk voor het oplossen van zijn problemen, omdat de praktijk leert dat gemeenten niet de integrale aanpak hanteren zoals een mantelzorgmakelaar het kan bieden.

Voor meer informatie: http://www.mantelzorgmakelaar.nl/mantelzorgmakelaars