Buurvrouw Klaske zorgt voor begeleiding van mensen om hun weg te vinden binnen het zorglandschap en biedt ondersteuning bij het invullen van een zelfstandig leven of begeleiding ter voorkoming van eenzaamheid. Mensen moeten tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen. Een mooi streven maar kan ook voor problemen zorgen zoals kinderen die niet meer in buurt wonen of buren die je niet kent.

Buurvrouw Klaske is er voor:
  • het geven van respijtzorg
  • begeleiding naar dokter, ziekenhuis, tandarts etc.
  • mensen naar toilet begeleiden en of verschonen
  • kleine huishoudelijke taken uitvoeren
  • stomazakje verschonen, insuline spuiten, catheterzakje legen
  • gewoon er voor u zijn!

Meer informatie: www.buurvrouwklaske.nl