Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor iemand met een ziekte of beperking. Dit kan je partner, ouder of kind zijn, je buur, een vriend of andere familie.

Mantelzorg is geen keus, het overkomt je.

Veel mensen vinden mantelzorg heel gewoon, want voor een naaste zorgen, dat doe je toch gewoon? 
Zo gewoon en vanzelfsprekend vinden wij dat niet.

Wij  zijn Sjoukje Terpstra, Tjik Flameling en Ekie Altena   (Gebiedsteams Waadhoeke)en  Annelien Ellerman (Centrum Mantelzorg).

Sinds januari 2016 is het Project Voorlichting Mantelzorg gestart. Het project is bedoeld om mantelzorg onder de aandacht te brengen, met mantelzorgers in gesprek te komen en mantelzorgers zo nodig te kunnen ondersteunen.

We merken dat veel mensen zichzelf niet als mantelzorger herkennen, terwijl dit wel belangrijk is.

Vaak wordt er veel van mantelzorgers gevraagd en ligt overbelasting op de loer.

Er zijn verschillende mogelijkheden dit te voorkomen, het steunpunt mantelzorg kan u hier bij helpen.

We willen graag weten of u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft en zo ja, waar heeft u dan behoefte aan? Of maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving die veel zorgt voor een ander? Ook dan kunt u bij ons terecht.

We komen graag bij u in het dorp langs om hierover met u in gesprek te gaan. Dit kan door middel van een persoonlijk gesprek of een voorlichtingsbijeenkomst.
Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

We nodigen u dan ook van harte uit contact met ons op te nemen.
Dit kan op persoonlijke titel of als vereniging en/of belangenorganisatie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,Annelien Ellerman 
Centrum Mantelzorg Waadhoeke
a.ellerman@deskule.nl
0517 393750