Veel mensen zorgen voor een ander. U haalt wekelijks de boodschappen voor uw buurvrouw of u bereidt de warme maaltijd voor een zieke oom.
Uw partner heeft door een handicap dagelijks verzorging nodig en u helpt daarbij. Uw ouders zijn op leeftijd en voor vervoer steeds afhankelijk van u en uw auto.

Deze hulp uit liefde of persoonlijke betrokkenheid wordt Mantelzorg genoemd. Mantelzorg bestaat in vele vormen en is bij iedereen weer anders. Sommige mensen helpen met huishoudelijk werk of komen iedere dag even langs. Anderen zorgen dagelijks voor een zorgbehoeftige partner of ziek familielid.

Het kan zijn dat de zorg voor die ander geleidelijk aan is gegroeid en een
vanzelfsprekend deel van uw dagelijks leven is geworden. 
U kunt ook mantelzorger zijn geworden na een plotselinge crisis van een ander die op u rekent.
Slechts weinig mantelzorgers hebben de gelegenheid gehad hun rol bewust en weloverwogen op zich te nemen.

Bekijk de filmpjes