Stichting Kameraad biedt ondersteuning via een ‘maatje’ aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er wordt creatief-agogische ondersteuning geboden. 

De student-ondersteuner van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Kameraad samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd.

Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet.

Wanneer u voor uzelf of voor iemand in uw omgeving een kameraad zoekt, kunt u met behulp van onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Stichting Kameraad heeft geen winstoogmerk. De kosten die berekend worden zijn kostendekkend. Om continuïteit te kunnen bieden en een vast maatje te kunnen garanderen werken wij met abonnementen. U kunt eerst voor een los dagdeel kiezen om het uit te proberen en wanneer u zeker weet dat u langere tijd gebruik wilt maken van een maatje, dan kunt u omschakelen naar een abonnement, waarvan de kosten iets lager liggen. Het abonnement kan per de 1e van iedere maand opgezegd worden, wanneer u dit voor de 15e van de maand ervoor aangeeft.

  • Per los dagdeel €4,00
  • 1 dagdeel per week € 14,00 per maand
  • 2 dagdelen per week € 25,00 per maand

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: info@stichtingkameraad.nl of bellen met coördinatoren:
Nienke Bodde: 06 1534 2526
Sander Teertstra: 06 5590 7729

https://stichtingkameraad.nl