Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste verzorger wordt ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg van de mantelzorger kan steeds meer tijd en energie gaan vragen waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Wie voor een ander zorgt moet echter de zorg voor zichzelf niet vergeten!Een vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig. Dit hangt af van de mogelijkheden van de vrijwilliger en de behoefte van de aanvrager. De vrijwilliger houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen die aansluit bij diens interesses en mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling. Er worden geen verzorgende of verplegende taken gedaan door de vrijwilligers.
Ben jij enthousiast en vind je het waardevol om tijdelijk de zorg over te nemen van een mantelzorger? Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, contactpersoon Annelien Ellerman 0517- 393750, a.ellerman@deskule.nl

Bekijk de flyer>>