Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Dit heeft geresulteerd in een algemene ondersteuning mantelzorg welke regionaal door de gezamenlijke steunpunten wordt uitgevoerd. Een van de ondersteuningsmogelijkheden is het regionale respijtweekend.

“Het weekend relativeert omdat je de zorg deelt met andere mensen. Ontspanning en inspanning moeten in balans zijn……moeilijk om thuis los te laten. Soms kun je de zorg aan en soms niet. De saamhorigheid in de groep voelde als een warme deken. In 20 jaar niet gedanst, en nu kon het weer. Ik zag er tegenop, wat kan ik van het weekend verwachten. Ik werd ontvangen als een gast en dat voelde heel fijn. Met dit weekend kom ik tot mijzelf, ik kan weer voelen. De ontspanning is gelukt, wat hebben we veel gelachen. We gaan weer op dansles….”

Wat gaan we doen?
In het weekend van 23-25 september 2021 vindt het regionale respijtweekend plaats in hotel  Jans te Rijs( Gaasterland) vanaf vrijdagmiddag  tot zondag na de lunch. 
De mantelzorger krijgt een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een eigen bijdrage van €50,00.
Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft en even niets 'moet'.
De begeleiding bestaat uit medewerkers van Centrum Mantelzorg Waadhoeke 

Er is plaats voor 15 mantelzorgers, mocht er meer belangstelling zijn dan worden deze mensen op een wachtlijst geplaatst. Wij geven daarbij voorrang aan mensen die voor de eerste keer mee gaan, mensen die eerder mee geweest zijn kunnen daardoor ook op de wachtlijst komen te staan.

Bent of kent u een (overbelaste) mantelzorger die toe is aan een respijtweekend of die dit goed zou kunnen gebruiken? Schroom niet en neem contact met ons op.
Wij kunnen u dan een intakeformulier toesturen.Dit ingevulde intake formulier ontvangen wij graag vóór 15  augustus  
Er is geen mantelzorgsituatie gelijk.
Meegaan met dit respijtweekend kan de nodige voorbereiding vragen, zoals het organiseren van vervangende zorg of andere regelzaken. Een tijdige aanmelding is in deze dan ook wenselijk, zodat er genoeg tijd overblijft om dit in alle rust te regelen.

Vragen?
Heeft u vragen over het respijtweekend, neem dan contact op met Annelien 
 Ellerman. U kunt bellen naar De Skûle Welzijn 0517-393750 of mail naar a.  ellerman@deskule.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens de werkgroep respijtweekend 2022

Annemieke Knijnenburg en Annelien Ellerman
De Skûle Welzijn