Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met psychische kwetsbaarheid (depressie, angststoornis, burn-out, persoonlijkheidsstoornis of een andere psychische problematiek) in de regio Noordwest Friesland.


Locatie: De Skûle Welzijn in Franeker.

(Vervoer een probleem? Wij denken graag mee!)

Door: Sietske van der Weg (familie-ervaringsdeskundige GGZ Fryslan)

Annemieke Knijnenburg De Skûle Welzijn


Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aanvang vanaf 18.45 uur.
De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.


Aanmelden voor deze avond is verplicht, opgave tot en met 17 oktober

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Annemieke Knijnenburg,

Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, 0517- 393750 of 06-18422834, a.knijnenburg@deskule.nl